Impact of video-led educational intervention on the uptake of influenza vaccine among adults aged 60 years and above in China: a study protocol for a randomized controlled trial

BMC Public Health
http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles

 

Impact of video-led educational intervention on the uptake of influenza vaccine among adults aged 60 years and above in China: a study protocol for a randomized controlled trial
Influenza is a global health threat to older adults, and the influenza vaccine is the most effective approach to prevent influenza infection. However, influenza vaccination coverage among Chinese older adults …
Authors: Pengchao Li, Khezar Hayat, Minghuan Jiang, Zhaojing Pu, Xuelin Yao, Yamin Zou, Krizzia Lambojon, Yifan Huang, Jinghua Hua, Hanri Xiao, Fulei Du, Li Shi, Panpan Zhai, Wenjing Ji, Zhitong Feng, Yilin Gong…
Citation: BMC Public Health 2021 21:222
Content type: Study protocol
Published on: 27 January 2021