Efficacy of Neonatal HBV Vaccination on Liver Cancer and Other Liver Diseases over 30-Year Follow-up of the Qidong Hepatitis B Intervention Study: A Cluster Randomized Controlled Trial

PLoS Medicine
(Accessed 3 January 2014)
http://www.plosmedicine.org/

Policy Forum
Efficacy of Neonatal HBV Vaccination on Liver Cancer and Other Liver Diseases over 30-Year Follow-up of the Qidong Hepatitis B Intervention Study: A Cluster Randomized Controlled Trial
Chunfeng Qu, Taoyang Chen, Chunsun Fan, Qimin Zhan, Yuting Wang, Jianhua Lu, Ling-ling Lu, Zhengping Ni, Fei Huang, Hongyu Yao, Jian Zhu, Jian Fan, Yuanrong Zhu, Zhiyuan Wu, Guoting Liu, Wenhong Gao, Mengya Zang, Dongmei Wang, Min Dai, Chu Chieh Hsia, Yawei Zhang, Zongtang Sun
Research Article | published 30 Dec 2014 | PLOS Medicine 10.1371/journal.pmed.1001774