Demographic transition and the dynamics of measles in six provinces in China: A modeling study

PLoS Medicine
http://www.plosmedicine.org/
(Accessed 8 April 2017)

Research Article
Demographic transition and the dynamics of measles in six provinces in China: A modeling study
Sheng Li, Chao Ma, Lixin Hao, Qiru Su, Zhijie An, Fubao Ma, Shuyun Xie, Aiqiang Xu, Yanyang Zhang, Zhengrong Ding, Hui Li, Lisa Cairns, Huaqing Wang, Huiming Luo, Ning Wang, Li Li, Matthew J. Ferrari
| published 04 Apr 2017 PLOS Medicine
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.1002255