Influenza vaccine effectiveness against influenza A in children based on the results of various rapid influenza tests in the 2018/19 season

PLoS One
http://www.plosone.org/
[Accessed 27 Mar 2021]

 

Influenza vaccine effectiveness against influenza A in children based on the results of various rapid influenza tests in the 2018/19 season
Masayoshi Shinjoh, Norio Sugaya, Yoshio Yamaguchi, Ichiro Ookawara, Yuji Nakata, Atsushi Narabayashi, Munehiro Furuichi, Naoko Yoshida, Akinobu Kamei, Yuu Kuramochi, Akimichi Shibata, Motoko Shimoyamada, Hisataka Nakazaki, Naohiko Maejima, Erika Yuasa, Eriko Araki, Naonori Maeda, Takuma Ohnishi, Mitsuhiro Nishida, Nobuhiko Taguchi, Makoto Yoshida, Kenichiro Tsunematsu, Meiwa Shibata, Yasuhiro Hirano, Shinichiro Sekiguchi, Chiharu Kawakami, Keiko Mitamura, Takao Takahashi
Research Article | published 26 Mar 2021 PLOS ONE
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249005