Demand for longer quarantine period among common and uncommon COVID-19 infections: a scoping review

Infectious Diseases of Poverty
http://www.idpjournal.com/content
[Accessed 1 May 2021]

 

Demand for longer quarantine period among common and uncommon COVID-19 infections: a scoping review
Authors: Zhi-Yao Li, Yu Zhang, Liu-Qing Peng, Rong-Rong Gao, Jia-Rui Jing, Jia-Le Wang, Bin-Zhi Ren, Jian-Guo Xu and Tong Wang
Content type: Scoping Review
26 April 2021